Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът на висшите училища се води на основание чл. 10 ал. 2 т. 3 от Закона за висшето образование и съдържа информация за всички акредитирани висши училища в Република България.

За да получите информация за търсеното от Вас висше училище, изберете един или повече критерии (населено място, вид на висшето училище, професионално направление и т.н.) и натиснете бутона „Търси“.

Повече от един критерий може да бъде зададен и в рамките на едно поле (например: едновременно да се посочат населените места Варна и Бургас). При необходимост от корекция на търсенето, то може да се допълни с нов критерий или премахване на вече зададен.